m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

IV - Sesja Rady Gminy Psary

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] Psary, dnia 19.01.2015r.

RADA GMINY PSARY

42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

[nbsp]

Uprzejmie zawiadamiam,

że IV - Sesja Rady Gminy Psary,

odbędzie się dnia 29 stycznia 2015r. o godz. 14:00

w remizie OSP w Dąbiu

[nbsp]

Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad[nbsp] i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Psary.

4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.

6) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:

1)[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] zmiany uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

2)[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] zmiany uchwały Nr III/29/2014 Rady Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015r.

3)[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] zmiany uchwały Nr III/18/2014 z 18 grudnia 2014r. w sprawie budżetu gminy na 2015r.

4)[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2015 – 2035.

5)[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] zmian w budżecie gminy na 2015r.

6)[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Psary darowizny nieruchomości ozn nr działki 374/2 o powierzchni 0,0709 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Twardowice stanowiącej własność Gminy Bobrowniki, na realizację zadań publicznych.

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 7)[nbsp][nbsp] Interpelacje i zapytania.

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 8)[nbsp][nbsp] Wolne wnioski.

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 9)[nbsp][nbsp] Zakończenie obrad.

[nbsp]

[nbsp]

[nbsp]

[nbsp]

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] Przewodniczący Rady Gminy Psary
/-/ Jacenty Kubica