PROFILAKTYKA CZERNIAKA

NaszA szkoła przystąpiła   do  programu profilaktyki nowotworu  skóry czerniaka, który odbywa się pod hasłem „ ZNAMIĘ-ZNAM JE”. Uczniowie kl. VII na lekcji biologii oglądali film edukacyjny na temat profilaktyki czerniaka. Na zajęciach z pedagogiem specjalnym uczniowie klas IV-VIII dowiedzieli się, jak mogą uchronić się przed czerniakiem i zapobiegać rozwojowi choroby obserwując wygląd  swojej skóry. Wiedza ta jest  ważna, gdyż czerniak skóry we wczesnym stadium jest bardzo łatwy do wyleczenia, natomiast 80% chorych na czerniaki umiera z powodu późnego wykrycia tej choroby. W szkolną akcję profilaktyczną włączyła się  pielęgniarka szkolna. Uczniowie podczas zajęć otrzymali ulotki informacyjne.