m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących budowy gazociągu

Inwestor Spółka TAURON Wytwarzanie S.A. planuje budowę nowego bloku gazowo - parowego na terenie Elektrowni Łagisza. W ramach inwestycji realizowana będzie także budowa gazociągu relacji: Elektrownia Łagisza – punkt połączenia z gazowym systemem przesyłowym w Toporowicach.


Opracowanie dokumentacji projektowej Inwestor powierzył firmie ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
W związku z powyższym zaprasza się mieszkańców Gminy Psary
(sołectwo Sarnów, Malinowice, Dąbie, Preczów,
w których planuje się budowę gazociągu),
na spotkanie konsultacyjne,
które odbędzie się 21.01.2015r. (środa) o godz. 16.30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sarnowie.


Program spotkania:
•[nbsp][nbsp] [nbsp]Przedstawienie projektowanej trasy gazociągu;
•[nbsp][nbsp] [nbsp]Omówienie ograniczeń jakie wiążą się z posadowieniem gazociągu;
•[nbsp][nbsp] [nbsp]Omówienie sposobu uregulowania zobowiązań finansowych jakie powstaną w wyniku realizacji gazociągu.


[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp]ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.

Mapa z przewidywaną trasą gazociągu