m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

XIX sesja Rady Gminy Psary

XIX sesja Rady Gminy Psary już za nami. W dniu wczorajszym w Ośrodku Kultury w Sarnowie, radni przyjęli 7 projektów uchwał w sprawie:

  • Sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Preczowie przy ul. Szkolnej stanowiących własność gminy.
  • Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu mieszczącego się w budynku OPS w Psarach ul. Szkolna 100, stanowiącego własność gminy.
  • Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Malinowicach stanowiącej własność gminy.
  • Nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.
  • Rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Radziszewskiej i Pana Norberta Radziszewskiego, uznając ją za bezzasadną.
  • Zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków PROW.
  • Zmian w budżecie gminy na 2012r.