UWAGA RODZICE - bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim

Szanowni Państwo

MARSZAŁEK WOJEWODZTWA SLĄSKIEGO PAN Jakub Chetstowski Informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego

z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w  województwie śląskim
tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br.

Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich
(poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin).

Do bezpłatnych przejazdów uprawnia ważna legitymacja szkolna z obszaru całej Polski.
Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na postawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.