LIST MINISTER ANNY ZALEWSKIEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI