ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

12 października w przededniu Święta Edukacji Narodowej, zgodnie z tradycją naszej szkoły, rządy objęli uczniowie. Przygotowania do tej szczególnej roli rozpoczęli już wiele dni wcześniej, szykując się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i oswajając się z rolą, w którą mieli się wcielić. Od rana, w szkole pojawiły się sobowtóry nauczycieli i pracowników obsługi, gdyż każdy zastępca zaprojektował image zgodny z postacią, którą zastępował. Nad każdym "swoim zastępcą" czuwał właściwy nauczyciel. Wszystkie zajęcia przebiegły zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i po raz kolejny okazało się, że nasi uczniowie potrafią się bawić i wczuwać w nowe role. Pozostali uczniowie, którzy byli "zwykłymi" uczniami też zachowywali się bardzo odpowiedzialnie. Pod koniec dnia odbył się krótki apel, na którym uczniowie złożyli nauczycielom i pracownikom szkoły miłe życzenia. Dzień upłynął w bardzo miłej atmosferze.

                                   GALERIA