m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych

Informujemy, że 30.04.2012 r.[nbsp] pracownik Śląskiego[nbsp] Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w Urząd Gminy Psary ul. Malinowicka 4 (I piętro, sala posiedzeń, pokój nr 112) będzie pełnił dyżur podczas którego uzyskają Państwo pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych.

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy w wymienionych poniżej miejscach w poszczególnych dniach:

[nbsp]

GMINA

NAZWISKO, IMIĘ

ADRES PUNKTU KONSULTACYJNEGO

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

Będzin, Czeladź, Wojkowice, Sosnowiec, Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Kozłowska Iwona

Sroka Radosław

Rafał Przybyła

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

42-500 Będzin ul. Małachowskiego 22

Od poniedziałku do piątku

8:00 – 15:00

Siewierz

Sroka Radosław

Urząd Miasta i Gminy Siewierz ul. Żwirki
i Wigury 16

Każdy wtorek

8:00 – 14:00

Mierzęcice

Kozłowska Iwona

Urząd Gminy Mierzęcice ul. Wolności 95

Każda środa

8:30 – 13:30

Psary

Sroka Radosław

Urząd Gminy Psary ul. Malinowicka 4

(I piętro, sala posiedzeń, pokój nr 112)

30.04.2012 r.

13:00 –17:00

Bobrowniki

Kozłowska Iwona

Urząd Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8

Pierwszy poniedziałek miesiąca

8:30 – 13:30

Będzin, Czeladź, Wojkowice, Sosnowiec, Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków, Dąbrowa Górnicza

Kozłowska Iwona

Sroka Radosław

Rafał Przybyła

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Biuro Powiatowe w Będzinie

42-500 Będzin ul. Krasickiego 17

[nbsp]

W okresie od 30.04.2012 do 15.05. 2012r.

[nbsp]

Od poniedziałku do piątku

[nbsp]

[nbsp]

8:00 – 15:30

[nbsp]