NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI WYBRANY

clip7

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie na drodze demokratycznych wyborów wyłania, spośród siebie, liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności. W tym roku szkolnym do Rady Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani

Przewodnicząca – Oliwia Smuga 

Z-cy przewodniczącej – Ewa Hanak

Sekretarz - Jakub Marcinkowski

Na opiekuna SU w roku szkolnym 2018/19 uczniowie wybrali p. Katarzynę Dźwigał, a na Rzecznika Praw Dziecka  p. Adama Adamczyka