m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Plaga wypalania traw przybrała tej wiosny przerażającą skalę

Jak co roku na początku wiosny mamy do czynienia z nielegalnym procederem wypalania traw. Niestety nie pomagają powtarzane w mediach po raz kolejny informacje o szkodliwości tego zjawiska zarówno dla przyrody (ginące rośliny, zwierzęta, wyjaławiana gleba), a także dla ludzi i ich mienia. Każdego roku w wyniku pożarów traw dochodzi do przeniesienia ognia na zabudowania co stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla ludzi. Tej wiosny jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Psary wzywane były do gaszenia traw już ponad 75 razy. - To co się dzieje w tym roku to prawdziwe szaleństwo, sprawcy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, a akcje ratownicze pochłaniają ogromne środki z budżetu gminy. - mówi Jacek Gwóźdź komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

[nbsp]

Oczywiście mniej byłoby pożarów traw gdybyśmy na terenie gminy mieli mniej nieużytków. Skoncentrować należy się więc na zapobieganiu podpaleniom traw poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na wszelkie podejrzane zachowanie osób w terenach rolnych. Wypalanie traw jest przestępstwem z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: „Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Prosimy mieszkańców o czujność, jeśli zauważą Państwo kogoś kto podpala trawy na terenach rolnych prosimy o powiadomienie Policji pod numerem alarmowym 112, lub telefon bezpośrednio do Komisariatu Policji w Wojkowicach tel. 32 269 17 10. W przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić Powiatową Straż Pożarną w Będzinie pod numerem tel. tel. 267 50 31-3 lub alaramowy 112.

[nbsp]

Wypalanie traw to przejaw barbarzyństwa, okrucieństwa i bezmyślności. W płonących trawach giną: ptaki, zwierzęta, owady, płazy, które są pożyteczne i przyjazne człowiekowi, wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości, czy zwierzęta chronione (ptaki: np. skowronki, pustułki, czajki). Ogień zabijający owady i małe organizmy zubaża ekosystem a nisze ekologiczne po zabitych organizmach szybko wypełniają organizmy łatwo przystosowujące się - najczęściej szkodniki roślin, grzyby itp.

[nbsp]

Wysoka temperatura ognia wyjaławia glebę przez co traci ona swoje rolnicze wartości. Każdego dnia akcja ratownicza pochłania równie ogromne środki publiczne.

[nbsp]

W związku ze znaczącym wzrostem interwencji związanych z gaszeniem palącej się trawy, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie wystosował Apel, z którym można zapoznać się klikając w link -[gt] Apel Komendanta Straży Pożarnej w Będzinie