Wyniki konkursu na "Hasło promujące czyste powietrze w Gminie Psary"

Uczniowie z naszych szkół po raz kolejny pokazali swój talent i kreatywność, biorąc udział w konkursie ekologicznym na „Hasło promujące czyste powietrze w Gminie Psary” pod patronatem Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia oraz Projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Wybór najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych nie był łatwy. Zwycięskie hasła brzmią:
„DBAJ O CZYSTE NIEBO BO WAŻNE JEST DLA KAŻDEGO”, którego autorką jest Zosia Swoboda ze szkoły w Strzyżowicach (kl. IV-VIII)
oraz
„GDY DBASZ O POWIETRZE ZMIENIASZ GMINĘ PSARY NA LEPSZE” i praca wykonana przez Antka Piszczka ze szkoły w Dąbiu. (kl. I-III)

Wyróżnione prace należą do:
- Filipa Smoczyńskiego - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie ( kl. I-III);
- Dominika Kleina - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach (kl. I-III);
- Julii Waldan - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Psarach (kl. IV-VIII);
- Michała Samsela - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu (kl. IV-VIII);
- Krzysztofa Bączkowskiego - Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie ( kl. IV-VIII);
- Roksany Skotarskiej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie ( kl. IV-VIII)

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

EKODORADCA