Prace na ulicy Ogrodowej zakończone

W kwietniu zakończył się jeden z etapów zagospodarowania terenu przy ośrodku kultury i remizie OSP w Górze Siewierskiej - budowa wraz z odwodnieniem ulicy Ogrodowej. Zmiany widoczne są także między innymi przy garażach strażackich.

Ulica Ogrodowa ma już nową nawierzchnię
Na ulicy Ogrodowej, po wybudowaniu kanalizacji deszczowej i wpustów drogowych, a także wyremontowaniu zjazdów i umocnieniu poboczy kruszywem, przyszedł czas na położenie nawierzchni asfaltowej. Prace prowadzone były na blisko 143 m odcinku drogi.

Zmiany za ośrodkiem kultury i remizą OSP
Wiele dzieje się także za budynkiem ośrodka kultury i remizą OSP, gdzie zakończono budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci gazowej i odwodnienie terenu. Dobiega również końca budowa placu manewrowego przed garażami strażackimi i drogi wjazdowej, umiejscowionej między ośrodkiem kultury, a siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z obniżeniem posadzki w jednym ze strażackich garaży, by w przyszłości mógł w nim parkować nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.

Łącznik między ulicami Ogrodową i Szopena
Trwa również budowa chodnika, który połączy ulice Ogrodową i Szopena. Do tej pory wykonawca ułożył tam krawężniki. Warto wspomnieć, że dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli nie tylko szybciej, ale i bezpieczniej dotrzeć do przystanku autobusowego, ośrodka kultury czy pobliskich sklepów. Wykonawcą inwestycji jest firma Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic. Wartość przedsięwzięcia sięga 4 884 475,78 zł, a planowany termin zakończenia prac to październik tego roku.