Młodzież rozmawiała o problemach psychicznych ze specjalistami z USA

12 maja w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości z Uniwersytetu Greenville w stanie Karolina Południowa. Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary i Szkoły Podstawowej w Dąbiu, amerykańscy studenci podzielili się z uczniami szkół z terenu naszej gminy swoimi doświadczeniami z zakresu „Batalii ze stresem”. W spotkaniu miał przyjemność uczestniczyć również wójt Tomasz Sadłoń.

Pod kierunkiem dr Shannon Dobson, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu Greenville i dra. Davida Entwistle studenci tego wydziału przedstawili polskim uczniom prezentacje dotyczące problematyki ogólnie pojętego zdrowia psychicznego młodych ludzi. Poruszone zostały takie aspekty jak nadpobudliwość, depresja, poczucie własnej wartości, a także wiara we własne możliwości, niebezpieczeństwa związane z mediami społecznościowymi, terapia kognitywno-behawioralna, autoświadomość, techniki relaksacyjno-medytacyjne czy relaksacja na łonie natury.

Trudne skądinąd tematy, zostały nie tylko przedstawione w sposób przystępny dla ósmoklasisty, ale również poparte przykładami z życia codziennego. Uczniowie naszych szkół mogli, nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat stresu, jego przyczyn, czy objawów, ale również poznać proste w zastosowaniu techniki, mające na celu pomóc im w redukcji negatywnych skutków stresu. Wartością dodaną był fakt, że wykłady odbyły się w języku angielskim, co dało możliwość ósmoklasistom na sprawdzenie swoich umiejętności słuchania ze zrozumieniem języka angielskiego.

Podczas spotkania Dr Entwistle, w imieniu starosty powiatu Greenville, przekazał Wójtowi Gminy Psary Tomaszowi Sadłoniowi symboliczne klucze do miasta Greenville oraz list z podziękowaniami, za umożliwienie pracownikom naukowym i studentom psychologii z tamtejszego uniwersytetu, podzielenie się wiedzą z zakresu zwalczania stresu z uczniami naszej gminy.

Studenci z USA udali się na zajęcia warsztatowe do szkoły w Dąbiu, a pracownicy naukowi odbyli spotkanie z wójtem, na którym podzielono się dobrymi praktykami z zakresu zwalczania stresu. Omówiono trendy we współczesnej edukacji w obu krajach, poruszono kwestie szkoły przyszłości i roli władz lokalnych, nauczycieli, uczniów oraz rodziców w jej tworzeniu. SP Dąbie