Remont pomieszczeń dla OSP Strzyżowice

Dobiegają końca prace związane z modernizacją pomieszczeń użytkowych dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach. Koszt inwestycji to ponad 134 tys. zł.

Zgodnie z umową Wykonawca skuł posadzki z płytek , a w ich miejsce ułożył nowe gresowe wraz z cokolikami. Część nowej podłogi wykonana jest teraz z płytek imitujących drewno. Główne pomieszczenie zagruntowano odpowiednim preparatem, a następnie wyłożono je ozdobnym kamieniem. Odmalowano również ściany i sufity. Zdemontowano drzwi, a w ich miejsce zamontowano nowe. W jednym z pomieszczeń pojawiło się także nowe oświetlenie LED.
Zmiany widoczne są również w po
mieszczeniu węży strażackich, zamontowano nową przepompownię ścieków, która zbiera i tłoczy wodę brudną oraz ścieki z toalet położonych poniżej kanalizacji. Zbiornik przepompowni jest hermetyczny, zabezpieczający przed wydostaniem się gazów i nieprzyjemnych zapachów z przyłączeniem rur odpływowych i dopływowych. Wykonawcą inwestycji jest firma PPUH Mar-Ka Marcin Marszałek z siedzibą w Będzinie, a jej całkowity koszt wynosi 134 021,92 zł.