Rusza przebudowa ulicy Brzeźnej w Preczowie

Lada dzień rozpoczną się prace przy budowie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Brzeźnej w Preczowie. Koszt inwestycji to blisko 300 tysięcy złotych.

Wkrótce ruszą prace związane z wykonaniem 291 m nakładki asfaltowej na ulicy Brzeźnej w Preczowie. Prace obejmą sfrezowanie starej nawierzchni, korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie podbudowy zasadniczej, a następnie położenie warstw wiążącej i ścieralnej. Wykonane zostaną także pobocza, krawężniki i zjazdy do posesji.

Wykonawcą przedsięwzięcia będzie P.P.U.H. LIBUD Spółka Jawna z Czeladzi. Koszt inwestycji wyniesie 299 636,98 zł, a planowany termin zakończenia prac to kwiecień tego roku.