Trening sprawności syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Psary, że w dniu 22 listopada 2022 r. pomiędzy godz. 9:00 a 13:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. W związku z powyższym na terenie gminy Psary, w w/w terminie i czasie zostaną włączone syreny alarmowe usytuowane na remizach OSP.