Budowa wodociągu za ponad 3,6 mln zł

Rozpoczęliśmy kolejną inwestycję związaną z gospodarką wodno-kanalizacyjną – budowę przeszło 3,6 km sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Dąbiu, Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej oraz Dąbiu Górnym. Wartość inwestycji wynosi ponad 3,6 mln zł i zostanie wsparta dotacją sięgającą 95% poniesionych kosztów z Polskiego Ładu.

 

Przedsięwzięcie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich rozpoczął się we wrześniu i obejmuje budowę nowej sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Dąbiu za blisko 1,6 mln zł. Zgodnie z umową powstanie 1 935 m nowej sieci wodociągowej oraz 771 m przyłączy do bydynków. Prace prowadzone są zarówno wykopem otwartym jak i przewiertem sterowanym. Aktualnie budowana jest główna sieć wodociągowa na całym wspomnianym odcinku inwestycji.

Drugi etap, który wkrótce się rozpocznie obejmuje budowę sieci wodociągowej w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym za ponad 1,9 mln zł. W ramach tej części powstanie 1 668 m sieci wodociągowej oraz 760 m przyłączy do budynków ze studniami wodomierzowymi, wyposażonymi w armaturę przystosowaną do zdalnego odczytu licznika oraz hydrantami przeciwpożarowymi.

Wykonawcą zadań jest Konsorcjum firm: Lider – PION Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach oraz Firma Projektowo-Budowlana „PION” s.c. z siedzibą w Siedliskach. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi 3 628 500 zł zostanie wsparte dotacją z I naboru wniosków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych sięgającą 3 447 075 zł. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2023 r.