Gmina Psary dostanie ponad 2 miliony złotych dofinansowania z PROW

Największą inwestycją dla gminy będzie zagospodarowanie terenu znajdującego się za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach. Powstaną tutaj boiska sportowe do tenisa, siatkówki plażowej i boisko wielofunkcyjne na którym będzie można grać w siatkówkę, koszykówkę piłkę ręczną i nożną. W tym miejscu zostanie również wybudowany plac zabaw z wioską indiańską. Koszt całego przedsięwzięcia według kosztorysu inwestorskiego to około 2 miliony złotych z czego 500 000 to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Boiska wielofunkcyjne powstaną również w Górze Siewierskiej, Goląszy Górnej, Gródkowie, a koszt wybudowania jednego obiektu to około 500 tysięcy złotych z czego gmina powinna dostać dofinansowanie dla każdego z nich w kwocie około 300 000. Tego typu obiekt wraz z boiskiem do siatkówki plażowej powstanie również w Malinowicach tutaj koszt przedsięwzięcia według kosztorysu inwestorskiego to około 900 000 złotych, a zrefundowane będzie ponad 300 000. Wśród inwestycji sportowych znajduje się również budowa infrastruktury sportowej na boisku w Brzękowicach Dolnych, gdzie wybudowane zostanie trybuna, ogrodzenie stadionu oraz powstaną chodniki ułatwiające przemieszczanie się, a gmina dostanie maksymalne dofinansowanie rzędu 200 000, całkowity koszt wynikający z kosztorysu inwestorskiego wynosi 330 000zł.

Z kolei w Preczowie zostanie dokończona budowa budynku szatni LKS „Błyskawica” inwestycja ta opiewa na blisko 300 000 zł, z czego zwrócone gminie zostanie 181 000 zł. Z funduszy PROW zostanie współfinansowany również zakup instrumentów muzycznych do Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem dla orkiestry dętej z Góry Siewierskiej oraz wyposażenia świetlicy w Malinowicach.

- Wszystkie projekty złożone przez naszą gminę powinny zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat od daty podpisania umowy. Od grudnia 2010 roku intensywnie pracowaliśmy nad uzupełnieniem oraz uszczegółowieniem wniosków i ta praca się opłaciła – mówi Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń i dodaje – Realizacja wszystkich objętych dofinansowaniem przedsięwzięć w ciągu najbliższych dwóch lat będzie dla nas dużym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym, ale działania te podniosą znacząco ilość i jakość naszej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej oraz dadzą mieszkańcom szansę na aktywne spędzanie czasu wolnego.