Powstają kolejne chodniki przy drogach powiatowych

Dzięki dotacji z budżetu gminy Psary w ostatnim czasie realizowane są kolejne inwestycje przy drogach powiatowych – budowy odcinków chodników przy ulicach Dolnej w Dąbiu i Głównej w Sarnowie.

Jedną z inwestycji, która rozpoczęła się w lipcu jest budowa nowego odcinka chodnika przy ul. Dolnej w Dąbiu. W ramach tego zadania powstanie 228 m ciągu pieszego, od istniejącego chodnika do przystanku autobusowego. Wykonany zostanie również odcinek kanalizacji deszczowej. Co ważne, realizacja tego przedsięwzięcia poprawi bezpieczeństwo nie tylko pieszych, ale również dzieci idących do szkoły. Koszt zadania to 621 456,84 zł, z czego 310 728,42 zł wynosi dotacja dla powiatu będzińskiego z budżetu gminy Psary. Zgodnie z umową prace potrwają do 8 listopada 2022 r.

W ostatnim czasie powstaje także odcinek chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie. Inwestycja obejmuje budowę 64 m ciągu pieszego o szerokości 2 m z kostki brukowej. Wartość zadania wynosi 79 951,43 zł, z czego 39 975,71 zł stanowi wsparcie finansowe z budżetu Psar. Przedsięwzięcie zostanie zakończone do 8 września 2022 r.

Wykonawcą obu inwestycji jest firma „DROGREM” Łukasz Kyrcz z Bytomia.