Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. budownictwa – pełny etat

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych – pełny etat

OGŁOSZENIA O NABORZE

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW MIJA 8 SIERPNIA 2022 r. o godz. 17.00