Komunikat ZTM

 ZTM informuje o możliwych utrudnieniach w przejazdach linii autobusowych nr 97, 104, 125, 200 oraz M19.

Od 19 lipca rozpocznie się pierwszy etap prac związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary – przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ciągu ul. Wiejskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacjową do skrzyżowania z DK 86, zakładający częściowe zawężenie jezdni ul. Wiejskiej. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w przejazdach linii autobusowych.

Prosimy o zastosowanie się do poleceń służb drogowych oraz zwrócenie uwagi kierującym pojazdów komunikacji miejskiej na konieczność zachowania szczególnej ostrożności. Dotyczy linii autobusowych nr 97, 104,125, 200 oraz M19.