2 mln zł na rozbudowę Ośrodka Kultury w Preczowie

14 lipca zostały ogłoszone wyniki trzeciego naboru wniosków złożonych w ramach „Polskiego Ładu”. Gmina Psary otrzymała 2 mln zł, które pozwolą na rozbudowę Ośrodka Kultury i remizy strażackiej w Preczowie.

W ostatnim czasie ogłoszono wyniki trzeciego naboru wniosków złożonych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach niego o wsparcie finansowe mogły ubiegać się gminy, w których funkcjonowały PGR-y, czyli zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Psarski samorząd złożył m.in. wniosek na rozbudowę Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie i otrzymał 2 mln zł dofinansowania.

- Bardzo się cieszę, że dzięki naszym działaniom udało się otrzymać dofinansowanie sięgające 2 mln zł – mówi Radny Rady Gminy Psary Jarosław Nowak. - Chciałbym podziękować wójtowi Tomaszowi Sadłoniowi, sołtysowi Wojciechowi Kameckiemu, Bartłomiejowi Pałędze, Łukaszowi Pieczyrakowi, Sławomirowi Dębskiemu, Mariuszowi Lechowiczowi oraz posłom Robertowi Warwasowi i Waldemarowi Andzelowi za zaangażowanie i działania, podjęte w kierunku otrzymania środków finansowych na rozbudowę Ośrodka Kultury i remizy strażackiej w Preczowie.

Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego budynku o nowy segment, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 305 m². Na parterze pojawią się ogólnodostępne toalety, pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy i dwa garaże. Na piętrze powstanie ogólnodostępna sala, pomieszczenia gospodarcze, pomocnicze i socjalne, spiżarnia, aneks kuchenny, zmywalnia oraz przechowalnia dla sprzętu muzycznego. Dodatkowo, pomiędzy piętrami zostanie wydzielone pomieszczenie na szatnię.

- Wniosek w ramach trzeciego naboru do „Polskiego Ładu” złożyliśmy 24 lutego. Teraz przed nami trudne zadanie, ponieważ w ciągu 9 miesięcy musimy znaleźć wykonawcę, który zrealizuje rozbudowę Ośrodka Kultury i remizy strażackiej w Preczowie. Na szczęście mamy już kompleksowy projekt techniczny tej inwestycji, dzięki czemu możemy od razu zaczął działać. - mówi Urszula Pawlik, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

Nowe pomieszczenia będą służyć mieszkańcom, a w szczególności uczestnikom zajęć organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. W tym miejscu będą się również odbywać próby zespołu OD-DO oraz spotkania Koła Gospodyń Wiejskich z Preczowa.

Warto wspomnieć, że oprócz wniosku na rozbudowę Ośrodka Kultury i OSP w Preczowie, Gmina Psary złożyła również wniosek na zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Ośrodku Kultury i OSP w Górze Siewierskiej wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową, który nie otrzymał dofinansowania. Wnioskowana kwota wynosiła 5 mln zł.