Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 2 w Sarnowie