Instrukcja wypełnienia informacji o wyrobach zawierających azbest

W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się gminny program udzielana dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz pytaniami o sposób wypełnienia załączników do wniosku, publikujemy instrukcję wypełnienia formularza sprawiającego największe trudności, tj. Informacji o wyrobach zawierających azbest.

Przypominamy również, że na odwrocie formularza znajduje się szczegółowa instrukcja, ułatwiająca wypełnienie załącznika.