Trwa odstrzał redukcyjny dzików

W związku z występowaniem coraz większej liczby dzików na terenie gminy Psary oraz wzrostem powodowanych przez nie szkód, od 14 czerwca do końca roku prowadzony jest odstrzał redukcyjny.

Koła łowieckie bez zmian realizują odstrzały w celu pozyskania zwierzyny łownej w ramach rocznych planów łowieckich oraz tzw. odstrzały sanitarne, zarządzone przez Wojewodę Śląskiego.

Dodatkowo, w związku z licznymi zgłoszeniami szkód jakie wyrządziły dziki w miejscach publicznych na terenie naszej gminy, na wniosek psarskiego samorządu Starosta Będziński wydał decyzję o odstrzale redukcyjnym. Odstrzał prowadzony jest na terenach zielonych wyłączonych z obwodów łowieckich, w szczególności w Górze Siewierskiej, Preczowie, Gródkowie i Psarach, przez doświadczonych myśliwych, uprawnionych do wykonywania polowania. Myśliwi ubrani są w specjalne odblaskowe kamizelki z napisem „odstrzał redukcyjny”.

Odstrzał redukcyjny tylko w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej i produkcyjnych

Warto zaznaczyć, że zgodnie z prawem łowieckim zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa. Tylko w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny. Odstrzał redukcyjny odbywa się na terenach zielonych wyłączonych z obwodów łowieckich i ma na celu ochronę zdrowia i życia ludzi oraz mienia przed szkodami i zagrożeniem ze strony dzików.

Nie dokarmiaj dzików!

Odpady powstające w gospodarstwach domowych stanowią łatwe do zdobycia pożywienie dla dzików. Warto dopilnować, aby nie zostawiać żadnych resztek żywności w miejscach do tego nieprzeznaczonych, pamiętać o zamykaniu śmietników przy posesjach oraz nie zostawianiu otwartych worków ze śmieciami obok pojemników.

Dziki potrafią wędrować od posesji do posesji w poszukiwaniu resztek pożywienia. Nawet jeśli tylko w jednym miejscu znajdą liście lub obierki z warzyw, upodobają sobie całą okolicę. Pamiętajmy, że dziki to zwierzęta bardzo inteligentne – raz nauczone, nie boją się ludzi i wracają w coraz liczniejszych stadach, powodując tym samym szkody na terenach przydomowych.