Czyste Powietrze - złóż bezpłatnie wniosek w Urzędzie Gminy Psary

Został niecały rok na wymianę najstarszych pieców użytkowanych przez mieszkańców woj. śląskiego. Koszt wymiany pieca to bardzo duży wydatek, dlatego w budynku Urzędu Gminy w Psarach powstał punkt konsultacyjny programu priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady i otrzymać pomoc w złożeniu wniosku, który umożliwia otrzymanie dofinansowania m.in. na wymianę kotła.

Punkt konsultacyjny w UG Psary

Szybka wymiana przestarzałych kopciuchów wynika z zapisów obowiązującej w naszym województwie uchwały antysmogowej. Zgodnie z jej regulacjami najstarsze piece, których okres użytkowania przekracza 10 lat lub te, które nie posiadają tabliczki znamieniowej muszą zostać wymienione do końca bieżącego roku. Chcąc pomóc mieszkańcom w realizacji tego obowiązku Gmina Psary na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek w ramach Czystego Powietrza oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Mamy nadzieję, że punkt konsultacyjny będzie się cieszył dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, podobnie jak wizyta mobilnego biura Czystego Powietrza, podczas której udzielono 50 porad i przyjęto 2 wnioski.

Na jakie inwestycje można zdobyć dofinansowanie?

Przypominamy, iż w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne. W przypadku wymiany pieca można również ubiegać się o dofinansowanie na modernizację instalacji c.o. i c.w.u. (grzejniki, termostaty, bojler c.w.u.), docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalację fotowoltaiczną (tylko w przypadku wymiany źródła ciepła).

Na realizację inwestycji mamy 30 miesięcy od daty złożenia wniosku (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego). Mieszkańcy, którzy już posiadają ekologiczne źródło ciepła mogą ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunki dofinansowania

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodu oraz rodzaju inwestycji. W ramach Programu Czyste Powietrze wyróżnia się dwa poziomy dofinansowania:
- Podstawowy – w którym dochód roczny wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 000 zł (dochód ten ustalany jest na podstawie ostatniego rozliczenia PIT złożonego do Urzędu Skarbowego – zwracamy uwagę na pozycję w zeznaniu „Podstawa obliczenia podatku”).
- Podwyższony – w którym dochód netto w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 1 960 zł, a w wielorodzinnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć kwoty 1 400 zł. Aby ubiegać się o dofinansowanie na podwyższonym poziomie, należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach o zaświadczenie o dochodach.

Wnioskodawca może sam wyliczyć swoją wysokość dotacji korzystając z kalkulatora dotacji dostępnego na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji oraz sprawdzić warunki techniczne w jakich powinny zostać wykonane prace termomodernizacyjne, korzystając z kalkulatora grubości izolacji: www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Mieszkaniec może sam złożyć wniosek do programu Czyste Powietrze do WFOŚiGW w Katowicach lub za pośrednictwem gminy.

Gmina w całości pokrywa koszt przygotowania wniosku, który wynosi 250 zł. Dzięki temu wypełnienie i przesłanie wniosku jest dla mieszkańca bezpłatne.

Za realizację inwestycji i późniejsze rozliczenie odpowiada beneficjent. Należy pamiętać, że po przeprowadzonej inwestycji należy złożyć dokumentację rozliczeniową (protokół odbioru, wniosek o płatność, faktury VAT oraz wymagane certyfikaty), by WFOŚiGW w Katowicach wypłacił dofinansowanie.

Na stronie Listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (www.lista-zum.ios.edu.pl) można sprawdzić uwarunkowania techniczne urządzeń możliwych do zamontowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Co należy zrobić, by złożyć wniosek poprzez urząd?

W celu złożenia wniosku należy skontaktować się z punktem przyjmowania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze:
- Urząd Gminy Psary pokój 209, tel. 32 294 49 32 dostępny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00
- Operator Programu Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. tel. 792 243 432.

 sm 153635515 1410324172639590 6075286521694057586 n

sm IMG 3077