Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach od jutra otwarty dla interesantów

Szanowni mieszkańcy gminy Psary, w dniu 2 września 2020 r.,u jednego z pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach potwierdzono obecność koronawirusa. Dyrektor Zakładu po konsultacjach z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o zamknięciu zakładu dla interesantów od dnia 3 września.

Po przebadaniu pracowników mających kontakt z osobą zakażoną, w tym inkasentów prowadzących odczyty wodomierzy na terenie gminy Psary, wszystkie otrzymane wyniki były negatywne i nie potwierdziły obecności koronawirusa.

Po dokonaniu dezynfekcji pomieszczeń, pojazdów, narzędzi oraz urządzeń biurowych informujemy, że ZGK w Psarach będzie ponownie otwarty dla interesantów od dnia 4 września 2020 r.

Jednocześnie przypominamy i prosimy interesantów o zachowanie reżimu sanitarnego przebywając w budynku ZGK w Psarach tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekowanie rąk oraz utrzymywanie odpowiedniej odległości.