m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Postępy w budowie na ulicy Głównej w Sarnowie

W tym roku wiele z realizowanych inwestycji dotyczy poprawy infrastruktury drogowej. Jedną z nich jest przebudowa ulicy Głównej w Sarnowie, gdzie na 840-metrowym odcinku jezdni powstanie nowa droga z chodnikiem.

Wykonawca przedsięwzięcia zakończył już budowę kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznym, odtworzył rów melioracyjny, zabudował krawężniki oraz wykonał kanał technologiczny. Aktualnie prace obejmują budowę nowego chodnika i zjazdów na posesje prywatne.

Przypominamy, że dzięki inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa na 840-metrowym odcinku jezdni oraz blisko 700-metrowy odcinek chodnika z kostki betonowej.

Koszt zadania wynosi 2 457 700 zł, z czego prawie 95% zostanie pokryte z dotacji pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z umową prace potrwają do 8 grudnia tego roku.