m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Postępy przy rozbudowie OK i remizy OSP w Preczowie

Trwa rozbudowa ośrodka kultury i remizy OSP w Preczowie. Wybudowano już między innymi wszystkie ściany nośne drugiego piętra.

Prace związane z rozbudową ośrod­ka kultury i remizy OSP w Preczowie nie ustają. Powstaje nowy segment budynku, którego powierzchnia użyt­kową wyniesie 305 m2. W ostatnim czasie zakończono murowanie ścian pierwszego piętra i wykonano strop. Następnie rozpoczęto prace związane z wykonaniem dachu.

Dzięki rozbudowie mieszkańcy i strażacy będą mieli do swojej dyspo­zycji nowe pomieszczenia. Na parterze pojawią się ogólnodostępne toalety, pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy i dwa garaże OSP. Na piętrze powsta­nie ogólnodostępna sala, pomieszcze­nia gospodarcze, pomocnicze i socjal­ne, a także aneks kuchenny, spiżarnia, zmywalnia i przechowalnia dla sprzętu muzycznego. Dodatkowo pomiędzy piętrami zostanie wydzielone po­mieszczenie przeznaczone na szatnię.

Koszt inwestycji wynosi 2 791 626,45 zł, z czego 2 mln zł stanowi dofi­nansowanie w ramach Polskiego Ładu. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Z.P.H.U. Mar-Bud Sp. z o. o. z Często­chowy, a planowany termin zakończe­nia prac to czerwiec 2024 roku.