m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

4,6 mln zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Górze Siewierskiej

28 listopada otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 4,6 mln zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej za ośrodkiem kultury i remizą OSP w Górze Siewierskiej. Dzięki pozyskanej dotacji przedsięwzięcie zostanie w ponad 80% sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Prace przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Górze Siewierskiej trwają od kilkunastu miesięcy. W ostatnim czasie dobiegła końca budowa placu manewrowego przed garażami strażaków oraz drogi między ośrodkiem kultury a Zakładem Gospodarki Komunalnej. Wykonano także zbiornik na deszczówkę, która będzie wykorzystywana do podlewania. Wymieniona została również brama w garażu OSP oraz obniżono w nim posadzkę, dzięki czemu w przyszłości będzie mógł w nim parkować nowy wóz ratowniczo-gaśniczy.

Miejsce spotkań mieszkańców

Na zagospodarowanym terenie powstaje także sportowo-rekreacyjne miejsce dla mieszkańców. Zamontowano już altanę ogrodową, grilla terenowego z kołem ogniskowym oraz siłownię zewnętrzną i minirampę do jazdy na deskorolce, rolach czy rowerze. Miejsce przeznaczone na scenę mobilną zostało natomiast wybrukowane. Wykonawca przystąpił również do montażu placu zabaw oraz kolejki szynowej.

Warto dodać, że w połowie roku zakończyła się budowa ulicy Ogrodowej wraz z odwodnieniem. Powstał także chodnik łączący wspomnianą drogę z ulicą Szopena, wykonano kanalizację deszczową i odwodnienie terenu za ośrodkiem kultury i remizą OSP oraz przebudowano sieć gazową.

Przedsięwzięcie w ponad 80% zostanie sfinansowane ze środków zewnętrznych

Wartość inwestycji wynosi 5 669 333,11 zł, z czego aż 4 633 300,54 zł stanowić będzie dotacja z Funduszy Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Silesia Trans Service Sp. z o.o., a planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2024 roku.

Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem OSP w Górze Siewierskiej
Wartość projektu: 5 669 333,12 zł
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 4 088 206,36 zł
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa z kontraktu programowego: 545 094,18 zł