m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Stypendia Wójta Gminy Psary rozdane!

5 grudnia w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach uroczyście wręczono stypendia Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych studentów. W tym roku komisja stypendialna pozytywnie rozpatrzyła 12 wniosków.

Stypendia Wójta Gminy Psary przyznane zostały studentom mieszkającym na terenie gminy Psary, którzy w roku 2022/2023 wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki oraz kultury i sztuki. Nagrody zostały odebrane podczas uroczystości, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
• Martyna Czarny, która uzyskała średnią ocen 4,96.
• Aleksandra Krawczyk, która uzyskała średnią ocen 4,93.
• Martyna Waluga, która uzyskała średnią ocen 5,0.
• Kamila Kozak, która uzyskała średnią ocen 5,0.
• Paulina Mróz, która uzyskała średnią ocen 4,82.
• Wiktoria Łazarska, która uzyskała średnią ocen 4,93. Wiktoria wzięła także udział w wystawie prac studentek edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych „Profuzja” w Częstochowie oraz w wystawie prac studentek Uniwersytetu im. Jana Długosza w kawiarni Częstocafe. Uczestniczyła także w kreacji zadania realizowanego w ramach projektu MEiN „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni - obszar 5. – doskonalenie dydaktyki akademickiej i dydaktyk przedmiotowych”.
• Paulina Krakowska, która uzyskała średnią ocen 4,97, a także uzyskała Certificate in Advanced English poziom C1.
• Julia Cieślik, która uzyskała średnią ocen 4,98.
• Piotr Konieczny, który uzyskał średnią ocen 4,93.
• Jan Konieczny, który uzyskał średnią ocen 5,0.
• Aleksandra Przybyłek, który uzyskał średnią ocen 4,93.
• Natalia Kotuła, która uzyskała średnią ocen 4,89. Natalia wzięła także udział w przygotowaniu publikacji pt. „Złożony stan naprężenia w gazociągu przemysłowym” oraz uczestniczyła w realizacji projektu naukowego we współpracy ze szwedzką firmą Uddevalla Energi, gdzie opracowała model numeryczny odpylania cząstek w elektrofiltrze.

W trakcie uroczystości każdy z laureatów opowiedział o swoich osiągnięciach, a wójt Tomasz Sadłoń pogratulował im dotychczasowych osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów.