m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Zielona szkoła 2023

W czerwcu 2023 r. 77 trzecioklasistów ze szkoły w Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie wyjechało do Jastrzębiej Góry na tzw. „zielone szkoły”. Wyjazdy dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 27 450,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 117 238,00 zł, opłacili rodzice.

Podczas wyprawy uczniowie realizowali program edukacji ekologicznej i aktywnie wypoczywali nad morzem. Dzieci dowiedziały się o stanie naszego środowiska, zagrożeniach, jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja oraz jaki wpływ ma człowiek na otaczające środowisko. Bezpośredni i systematyczny kontakt z przyrodą oraz jej obserwacja doprowadziły do rozbudzenia świadomości ekologicznej wśród uczniów. Poprzez naukę o ochronie środowiska i poznanie pojęć z zakresu ekologii, dzieci poszerzyły wiadomości dotyczące morza i jego okolic, a także charakterystycznych cech krajobrazu nadmorskiego. Treści ekologiczne i profilaktyczne zostały zaplanowane w codziennym rozkładzie dnia w formie wycieczek tematycznych, zajęć w terenie, spacerów, zabaw ruchowo - sportowych na świeżym powietrzu, pogadanek i ćwiczeń praktycznych.

Na „zielonej szkole” odbyły się również spotkania z przyrodnikami, pracownikami parków krajobrazowych, lokalnymi zespołami, ludźmi związanymi z morzem i twórcami ludowymi. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wielu interesujących wyprawach. Zwiedzili latarnię morską w Rozewiu oraz byli na trzech wycieczkach autokarowych: na farmę strusi w Kniewie i na „początek” Polski, czyli Półwysep Helski, skąd m.in. mieli okazję płynąć statkiem. Kolejną wycieczką był wyjazd do Gdyni, gdzie trzecioklasiści zwiedzili okręt „Dar Pomorza”, podziwiali florę i faunę mórz i oceanów w muzeum akwarystycznym i bawili się w centrum eksperymentu i doświadczeń „Kopernik”. Na wszystkich wyprawach uczniom towarzyszył przewodnik.

Wypoczywając dzieci nie zapomniały również o zajęciach lekcyjnych, które odbywały się w salach lekcyjnych znajdujących się na terenie ośrodka lub w terenie podczas wycieczek i spacerów.