m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie gmin, które zawarły Porozumienia w sprawie realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Stan na dzień 30.06.2023 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 573

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 526

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 329

Kwota wypłaconych dotacji (zł): 3 235 435,50logotypy cp