m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ruszyła przebudowa ulicy Kalcytowej

Pod koniec czerwca rozpoczęła się przebudowa ulicy Kalcytowej w Górze Siewierskiej. Jeszcze w tym roku na blisko 200 m odcinku drogi pojawi się nowa nawierzchnia z kostki brukowej.

Ruszyła przebudowa ulicy Kalcyto­wej, która znajduje się na osiedlu Czer­wony Kamień w Górze Siewierskiej. Wykonawca rozpoczął prace od kory­towania drogi, a następnie przystąpi do stabilizacji podłoża.

Inwestycja obejmuje rozebranie starej podbudowy i wykonanie nowej z mieszanki kruszyw. Następnie poja­wią się krawężniki i nawierzchnia z kost­ki betonowej na ponad 190 m drogi.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma BRUKPOL BIS Paweł Kruz z Ko­ziegłów. Koszt inwestycji wynosi 402 341,02 zł, z czego 305 685 zł, czyli aż 75% stanowi dotacja z Górnośląsko­-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności. Planowany ter­min zakończenia prac to 18 listopad.