m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Kondolencje

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Panu Zbigniewowi Stanikowi
 Radnemu Gminy Psary w latach 2006-2010
 oraz Najbliższej Rodzinie
 z powodu śmierci Matki
 składają
Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z Radnymi
oraz Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z pracownikami Urzędu Gminy Psary.