m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Zebranie wiejskie w sołectwie Preczów

Zapraszamy wszystkich mieszkańców sołectwa Preczów na zebranie wiejskie, które odbędzie się 6 lipca 2023 r. o godz. 17:00 w budynku Ośrodka Kultury w Preczowie.

Zebranie wiejskie dotyczyć będzie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.