m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Nabór wniosków w ramach KFS

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim serdecznie zapraszają do składania wniosków o przyznanie środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski przyjmowane będą w dniu 24.07.2023 r. w godzinach od 7:15 do 15:30.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 A w punkcie podawczym (recepcja) mieszczącym się w holu głównym budynku - druki wniosków wraz z załącznikami udostępnione są na stronie internetowej bedzin.praca.gov.pl oraz w pokoju nr 205 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie.

Pula środków rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będąca w dyspozycji tut. Urzędu wynosi 216 712,30 zł. Tutejszy urząd w ramach przedmiotowych środków planuje objąć wsparciem 36 osoby przy założeniu, że średni koszt kształcenia nie przekroczy 6000,00 zł na jedną osobę.

Pełny komunikat o naborze znajdziecie Państwo na stronie bedzin.praca.gov.pl
Zapraszamy!

sm NABR KFS2