m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

W Strzyżowicach powstał peron autobusowy

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zakończyliśmy budowę peronu autobusowego z przejściem dla pieszych w Strzyżowicach. W ramach prac przystanek „Strzyżowice Skrzyżowanie” został na stałe przeniesiony w inne, bezpieczniejsze miejsce.

Inwestycja przy ulicy Belnej w Strzyżowicach polegała na budowie peronu autobusowego z kostki brukowej o powierzchni 65 m2. Prace dotyczyły również wykonania przejścia dla pieszych z zaniżeniem chodnika po obydwóch stronach jezdni. Dzięki temu na stałe udało nam się wprowadzić zmienioną organizację ruchu.

Zakład Gospodarki Komunalnej zadbał, aby przed wejściem na pasy pojawiła się kostka integracyjna, która powstała z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. Na jej powierzchni znajdują się charakterystyczne wypustki, które pełnią funkcję ostrzegawczą przed zmianą kierunku czy wysokości podłoża, przeszkodą lub zbliżeniem się do miejsca niebezpiecznego. Na wspomniane przedsięwzięcie przeznaczyliśmy 40 021,05 zł.