m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary ogłasza nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Ostateczny termin składania dokumentów mija 14 lipca o godz. 15.00. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary, 42-575 Gródków ul. Zwycięstwa 2 w godzinach pracy albo za pośrednictwem poczty na adres j/w.