Spotkanie z ratownikiem medycznym

30 listopad 2021

Spotkanie z ratownikiem medycznym

 Gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego – tatę jednej z naszych uczennic z klasy 8.

Głównym celem spotkania było przekazanie uczniom klas 7 i 8 informacji na temat specyfiki pracy ratowników medycznych, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Było to niezwykłe spotkanie, ponieważ wyposażyło młodych ludzi w wiedzę, którą niewątpliwie należy systematycznie poszerzać i utrwalać, aby w przyszłości móc ratować czyjeś cenne życie.