04 marzec 2021
Na terenie gminy Psary funkcjonuje 5 przedszkoli: 3 w zespołach szkolno-przedszkolnych i 2 w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Wszystkie placówki przedszkolne są wzorowo przygotowane na przyjęcie dzieci....

03 marzec 2021
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary....

03 marzec 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

02 marzec 2021
Szanowni Państwo, w związku z licznymi zachorowaniami i potwierdzonymi przypadkami COVID-19 wśród pracowników Urzędu Gminy w Psarach prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do absolutnego minimum....

02 marzec 2021
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020....

01 marzec 2021
Został niecały rok na wymianę najstarszych pieców użytkowanych przez mieszkańców woj. śląskiego. Koszt wymiany pieca to bardzo duży wydatek, dlatego w budynku Urzędu Gminy w Psarach powstał punkt konsultacyjny programu priorytetowego Czyste...

26 luty 2021
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie trwają czynności ustalania przebiegu granic ewidencyjnych na terenie gminy Psary, w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Dlatego też, w ostatnim czasie część mieszkańców naszej...

26 luty 2021
Na początku marca Powiatowy Zarząd Dróg rozpocznie przebudowę i remont odcinka ul. Wiejskiej w Sarnowie. Równolegle planowana jest budowa i przebudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z pracami pojawią się utrudnienia w...

25 luty 2021
W Polsce w ostatnim czasie odnotowany został wzrost zakażeń COVID-19. Przekroczona została bariera 10 tys. nowych przypadków dziennie. Tempo narastania trzeciej fali lub jej zatrzymanie zależy od naszego zachowania....

24 luty 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. ...