05 marzec 2021
Gmina Psary znalazła się w gronie gmin, które otrzymają wsparcie finansowe na działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. 4 marca wójt Tomasz Sadłoń i skarbnik Katarzyna Bochenek podpisali umowę na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w...

05 marzec 2021
Przypominamy, że w związku ze wzrostem zachorowań i rozprzestrzenianiem się koronawirusa, prosimy mieszkańców o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum....

05 marzec 2021
Trwa zbiórka używanej odzieży, pościeli, ręczników, koców, firan i innych tekstyliów. Cały dochód przeznaczony będzie na leczenie Oliwki z SMA....

04 marzec 2021
Na terenie gminy Psary funkcjonuje 5 przedszkoli: 3 w zespołach szkolno-przedszkolnych i 2 w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Wszystkie placówki przedszkolne są wzorowo przygotowane na przyjęcie dzieci....

03 marzec 2021
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary....

03 marzec 2021
Powiadomienie Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu....

02 marzec 2021
Szanowni Państwo, w związku z licznymi zachorowaniami i potwierdzonymi przypadkami COVID-19 wśród pracowników Urzędu Gminy w Psarach prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie do absolutnego minimum....

02 marzec 2021
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020....

01 marzec 2021
Został niecały rok na wymianę najstarszych pieców użytkowanych przez mieszkańców woj. śląskiego. Koszt wymiany pieca to bardzo duży wydatek, dlatego w budynku Urzędu Gminy w Psarach powstał punkt konsultacyjny programu priorytetowego Czyste...

26 luty 2021
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie trwają czynności ustalania przebiegu granic ewidencyjnych na terenie gminy Psary, w związku z przeprowadzaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Dlatego też, w ostatnim czasie część mieszkańców naszej...