Sołectwo Gołąsza

Sołtysem sołectwa Goląsza jest Jacek Łaszczyk

Liczba mieszkańców to 466 osób. Jest to wysunięte najdalej na północ sołectwo naszej gminy graniczące z Gminą Mierzęcice. Znajduje się tutaj budynek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz plac zabaw. Funkcjonuje tutaj drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest również siedzibą filii ośrodka kultury. Ze względu na urozmaicone, pagórkowate ukształtowanie terenu, miejscowość ta zachwyca bogactwem widoków wśród których dominują tereny leśne i pola uprawne.