Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów

20 styczeń 2021

Metoda Tomatisa to program naturalnej stymulacji neurosensorycznej, który znacząco poprawia zdolności motoryczne,emocjonalne i poznawcze. Metoda opiera się na unikalnej technologii. Jest to jedyne w swoim rodzaju przenośne urządzenie o nazwie TalksUp.

Taki właśnie unikalny sprzęt został zakupiony dla Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.

Wychodząc naprzeciw trudnościom oraz różnorodnym problemom z jakimi borykają się uczniowie naszej placówki postanowiliśmy urozmaicić i uskutecznić działania szkoły w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym, wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra prof. Alfred Tomatis.

W literaturze przedmiotu metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”, a podstawowym jej celem jest wspomożenie funkcji słuchowej przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, wspomożenie zdolności językowych, komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.

Metoda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych, i z problemami koordynacji sensomotorycznej.