KONKURS „MATMA NIE JEST NUDNA”

20 październik 2020

REGULAMIN KONKURSU 

„MATMA NIE JEST NUDNA”

 

CELE KONKURSU:
- popularyzacja matematyki wśród uczniów,
- rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
- budzenie nawyku współzawodnictwa.

ZASADY KONKURSU:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII.
2. Od października raz w tygodniu będzie ukazywać się na tablicy zadanie z matematyki.

3. Chętni uczniowie rozwiązują zadanie w domu i wrzucają odpowiedzi (podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą) do specjalnie przygotowanego pudełka do końca tygodnia, w którym zadanie ukazało się.
4. Uczniowie za każde zadanie otrzymują punkty. Ten, kto zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma tytuł: „Najlepszy Matematyk w szkole”. W przypadku uzyskania tej samej ilości zdobytych punktów odbędzie się dogrywka w postaci pisemnej w szkole.
5. Zwycięzca otrzyma:

 - nagrodę rzeczową,

- tytuł „Najlepszy Matematyk w Szkole”,

- cząstkową ocenę celującą z matematyki.
6. Każdy uczeń, który poprawnie rozwiąże zadanie otrzyma plusa. Za cztery plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą za aktywność. Każdy uczeń może zostać poproszony o wyjaśnienie sposobu rozwiązania problemu matematycznego. W przypadku braku możliwości prawidłowego wyjaśnienia rozwiązania, uczeń traci plusa.


Życzymy systematyczności, wytrwałości  i matematycznych sukcesów

 

Zadanie 1 (termin do 23.10.2020)