Terapia Biofeedback

12 grudzień 2022

Nasza szkoła powiększyła swoją bazę dydaktyczną o specjalistyczny sprzęt do prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.

To kolejny rodzaj terapii, obok treningów uwagi słuchowej metodą Tomatisa, z którego mogą całkowicie za darmo skorzystać uczniowie naszej szkoły. 

 

Jesteśmy jedyną placówką na terenie gminy oferującą terapię EEG Biofeedback.

 

Jest to metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.  Polega na nauce samokontroli. Celem treningu jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć i utrwalić odpowiedni wzorzec reagowania, zoptymalizować pracę mózgu tak, by będąc w stanie relaksacji uzyskać umiejętność pełnej koncentracji. Jest to metoda bezinwazyjna, bez skutków ubocznych.

Trening EEG Biofeedback jest zalecany gdy występują między innymi :

- zaburzenia koncentracji uwagi

- zaburzenia snu

- zaburzenia mowy

- stany lękowe

- problemy z zapamiętywaniem

- ADHD

- spektrum autyzmu