Comenius 2011-2013

29 maj 2018

  W roku szkolnym 2011/12 nasza szkoła ruszyła z nowym projektem Comenius. Projekt ten będzie realizowany przez najbliższe dwa lata we współpracy z zagranicznymi szkołami. Ówczesny projekt nosi  tytuł „ Europejski Magazyn Wolontariatu” a szkoły współpracujące z nami mieszczą się w następujących krajach: Bułgaria, Rumunia, Włochy, Portugalia, Hiszpania oraz Turcja.

  W październiku 2011 odbyło się pierwsze grupowe spotkanie na którym zostały przydzielone zadania i ustalono wspólne cele do realizacji.

  Pierwszym działaniem w ramach projektu zrealizowanym w naszej szkole było przygotowanie plakatu o cechach wolontariusza. Ponadto, wykonane zostało logo, które umieszczone na forum będzie brało udział w głosowaniu. Każda ze szkół miała za zadanie przygotować wspólne logo, jedno z nich, wybrane droga głosowania będzie symbolem wspólnego przedsięwzięcia.

  Nasi uczniowie wraz z nauczycielami ochoczo zabrali się do pracy. W pierwszym semestrze udało nam się zorganizować kilka akcji mających na celu propagowanie bezinteresownej pomocy. Zorganizowana została zbiórka odzieży dla dzieci mieszkających w domu dziecka. Ponadto, zebraliśmy pokaźną ilość pokarmu dla bezdomnych zwierząt, którą przekazaliśmy schronisku w Chorzowie. Kolejną akcją która trwać będzie cały rok szkolny jest organizowana rokrocznie akcja „ Pomoc koleżeńska”. Akcja ta polega na pomaganiu uczniom mających braki w wiedzy. Uczniowie zdolniejsi pozostają po lekcjach i pomagają swoim rówieśnikom w nadrobieniu zaległości.

  Zbieramy także plastikowe nakrętki, akcja ta trwać będzie przez cały okres projektu. Odpowiednia ilość nakrętek  równa się wózek inwalidzki dla potrzebującego dziecka.

  Niewątpliwie największą akcją zorganizowaną w ramach projektu Comenius był szkolny festyn wspierający fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie klas szóstych otrzymali identyfikatory i puszki. W tym dniu zorganizowany był kiermasz ciasta, aukcja ozdób i stroików  świątecznych  wykonanych przez naszych uczniów. Wcześniej, w grudniu, zorganizowany został w naszej szkole apel oraz spotkanie z wolontariuszami WOŚP w ramach międzynarodowego dnia wolontariatu.

Na zakończenie dnia rozpalone zostało ognisko przy którym każdy mógł się ogrzać i upiec kiełbaskę.

  W drugim semestrze, w  marcu, dwie uczennice wraz z nauczycielkami wyleciały na kilkudniowe spotkanie do Portugalii. Spotkanie miało to na celu podsumowanie dotychczasowych działań, ale przede wszystkim wspólne działania w ramach projektu. Uczniowie wraz z nauczycielami mieli okazje wymienić się informacjami o swych kulturach poza tym zjednoczyć się we wspólnym przedsięwzięciu.

  W marcu także nasza szkoła po raz kolejny zorganizowała zwody balonowe. Tym razem oprócz rodziców i przedstawicieli władz lokalnych wśród zaproszonych gości znalazły się dzieci przebywające na co dzień  w pobliskim domu dziecka. W drugim semestrze ponownie zorganizowano zbiórkę żywności dla potrzebujących, ale także zbiórkę przyborów szkolnych dla podopiecznych Domu Dziecka w Sarnowie.

  W maju odbyło się kolejne spotkanie w ramach wspólnych działań. Spotkanie w Archar, w Rumunii po raz kolejny zjednoczyło wszystkich przedstawicieli partnerskich szkół we wspólnej akcji. Wizyta w pobliskim domu starców zaowocowała w nowe znajomości,  a wspólnie zasadzone drzewa stały się symbolem dobrowolnej pomocy i radości z niej wypływającej.

  Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi wybrali się do pobliskiego domu opieki by tam wnieść radość swymi występami muzycznymi.

  Podsumowaniem rocznej pracy było wykonanie oraz przedstawienie przez uczniów prezentacji multimedialnych na temat partnerskich szkół. 

Europejski Magazyn Wolontariatu można zobaczyć TUTAJ!