Comenius 2009-2011

29 maj 2018

  Nasze partnerskie działania realizowane były w trzech przyszpitalnych szkołach w Anglii, Włoszech i Finlandii oraz w przedszkolu dla dzieci z potrzebami specjalnymi w Grecji i szkole podstawowej w Polsce. Nasze pierwsze spotkanie w Londynie w 2009 stanowiło okazję do lepszego się poznania ale przede wszystkim służyło ustaleniu wspólnych zadań i celów.  Realizując wspólne cele kontaktowaliśmy się regularnie poprzez fora internetowe dla nauczycieli www.yourworldourworld.ning.com i uczniów www.messageinabottle. Oraz bardzo często kontaktowaliśmy się przez komunikator Skype czy pocztę email.

Dwuletni projekt "Wasz świat Nasz świat"- akcje i innowacje w naszym lokalnym środowisku w pozytywny sposób wpłynął na szkolną i lokalną społeczność. Realizacja działań była niezwykle ciekawym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Realizując projekt organizowaliśmy wiele uroczystości, które pozytywnie wpłynęły na promocję szkoły w lokalnym środowisku. W ramach działań skupiliśmy się na tematyce ochrony środowiska, liczne prezentacje i wydarzenia zachęcały do segregacji śmieci i dbania o tereny zielone. Wywiad z ówczesnym wójtem, wycieczka do elektrowni, oraz lekcje przyrody w terenie poszerzyły naszą wiedzę w zakresie dbania o środowisko ale także uświadomiły nam skalę zanieczyszczenia naszego lokalnego środowiska. Dodatkowo nawiązanie współpracy z firmą Recykling Wojkowice zainspirowały do utworzenia filmu o wykorzystaniu śmieci. Realizacja projektu w dużym stopniu przyczyniła się do zwiększenia umiejętności językowych i komputerowych uczniów. Możliwość kontaktów z uczniami i nauczycielami z zagranicznych szkół inspirowała do wprowadzania nowych pomysłów na lekcję ale przede wszystkim korzystnie wpłynęła na wspólne umiejętności językowe.

Co ważne, nasze partnerstwo zachęciło wszystkie szkoły do szukania rozmaitych sposobów współpracowania. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie poprzez poznanie różnych osób mieli okazję do solidaryzowania się z innymi ludźmi z i poza Europy. W trakcie trwania projektu każda ze szkół nawiązała liczne znajomości z różnymi społecznościami pokazując tym samym ile korzyści może wypływać z partnerskich projektów. Nasz projekt pozytywnie wpłynął na zakres edukacji o środowisku ale przed wszystkim na umiejętności językowe i interpersonalne.