Mak zajęcia unijne dla klas I-IV

19 luty 2021

 

Od 1 września 2018 roku rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w ramach realizacji projektu MAK – Młodzi, aktywni, kreatywni. Nauczanie przez doświadczanie oraz projektu PIWONIA – Poznawanie i wspólne odkrywanie. Nauka innowacyjnie atrakcyjna. Projekt jest realizowany przez Pracownię Dydaktyki Biologii, będącą częścią Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Projekt MAK skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – IV, natomiast projekt PIWONIA jest skierowany do uczniów szkół podstawowych klas V – VIII.  

W projekcie przewidziano do realizacji pięć różnorodnych zadań, m.in.: 

 

  1. Przyjazdy młodzieży na Uniwersytet Śląski w Katowicach.
  2. Zajęcia edukacyjne w szkołach.
  3. Festiwale Wiedzy / Warsztaty specjalnych zainteresowań.
  4. Półkolonie naukowe.
  5. Zajęcia zwiększające umiejętności społeczne młodzieży.

 

Projekt ma na celu rozwijanie wśród uczniów szkół podstawowych w województwie śląskim kompetencji pozwalających na rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju, inspirowanie do kreatywnego, twórczego myślenia, rozwoju umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności ICT, umiejętności rozumienia, rozwiązywania problemów, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.