RADA RODZICÓW

 

 Rady Rodziców

w roku szkolnym 2019/2020

p. Tomasz Niedbał– przewodniczący
p. Beata Smuga - zastępca
p. Agata Sobczyk - skarbnik

Rada Rodziców wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły, uczestniczy w realizacji ważnych zadań.
Gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności szkoły oraz ustala zasady użytkowania tych funduszy.

Informujemy Rodziców i Przyjaciół Szkoły, że Rada Rodziców posiada konto bankowe, na które dokonywane są wpłaty rodziców.

Konto bankowe Rady Rodziców:
BS O/ Będzin 23 8438 0001 0009 0115 2036 0001