11 sierpień 2020
Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii...

11 sierpień 2020
W związku z przebudową sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 913 w dniu 12 sierpnia 2020 r. (środa) w godzinach 8.00 – 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Psary ul. Zwycięstwa od nr 13 do nr 28 oraz ul. Kolejowa nr 12 do nr 17. Za powstałe...

10 sierpień 2020
W związku z przebudową sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej DW 913 w dniu 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 8.00 – 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców sołectwa Psary ul. Zwycięstwa od nr 13 do nr 40 ul. Reymonta oraz ul. Kolejowa...

07 sierpień 2020
Szanowni Mieszkańcy. Generalny Wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej DW 913 firma Strabag Infrastruktura Południe Sp z o.o. informuje, że w związku z wykonaniem podbudowy bitumicznej nastąpią całkowite wyłączenia z...

05 sierpień 2020
W sierpniu gmina Psary rozpoczęła realizację zadania „Remont pomieszczeń na parterze budynku w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach”. Jest to kompleksowa modernizacja stanowiąca kolejny etap całościowych prac naprawczych budynku....

05 sierpień 2020
30 lipca Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbiu otrzymała nowy samochód strażacki – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.320. Jest to pierwszy, fabrycznie nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy, który nabyła OSP w Dąbiu od momentu jej...

04 sierpień 2020
Organizacja wyścigu Tour de Pologne oznacza wyłączenie przez organizatora imprezy i służby drogowe w dniach 5 i 6 sierpnia setek ulic na obszarze Metropolii....

03 sierpień 2020
Gmina Psary pod koniec lipca otrzymała nową dotację ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 89 779 złotych na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, tj. geografii,...

30 lipiec 2020
25 lipca odbył się 5. rajd nordic walking „ Marsz na Zdrowie z Wiankiem na Głowie” organizowany przez i z inicjatywy „Stowarzyszenia Dobre Ręce” z Będzina i „Stowarzyszenia Kobiet 18+Vat” z Dąbia....

30 lipiec 2020
24 lipca została otwarta nowa część szpitala w Czeladzi wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, z której korzystają pacjenci z terenu powiatu będzińskiego....